AVALUEM ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILALLONGA DEL CAMP 2020 

El termini per contestar és el 16 de desembre de 2019

Moltes gràcies!