Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
0%
100%

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

En primer lloc, moltes gràcies per la seva predisposició a participar en el projecte d’Altaveu Ciutadà que ha contractat la Fundació Smart Mediterranean Region a Gabinet Ceres com eina digital per apropar-se a la ciutadania i implicar-la en aquesta transformació regional, facilitant un canal que permeti opinar a la població envers el futur social i econòmic de la regió.

Aquestes consultes permeten que la Fundació Smart Mediterranean Region pugui tenir en compte l’opinió i expectatives de la ciutadania en el desenvolupament de les actuacions que realitza i en el disseny d'estratègies de futur.

La participació en el projecte és, doncs, totalment voluntària. Per participar-hi només cal omplir el següent formulari d’inscripció. Els participants en el projecte es seleccionaran entre totes les persones que hagin contestat aquest formulari de manera que representin els diferents perfils que hi ha entre la població dels municipis de referència (Tarragona i Reus), i donant prioritat a l’ordre d’inscripció, si fos necessari.

Per poder inscriure's a l'ALTAVEU CIUTADÀ cal que compleixi les següents condicions:
 • Ser major de 15 anys
 • Disposar d'una adreça de correu electrònica vàlida
 • Residir i/o treballar a Tarragona o Reus
 • Acceptar les condicions generals d’ús i de tractament de dades de caràcter personal que es detallen a la clàusula següent
Moltes gràcies per la seva predisposició i col·laboració.

* HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS

Escolliu una de les respostes següents

CLÀUSULA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del previst al Reglament (UE) 2016/679, li informem que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat de GABINET CERES, SL (Ceres en endavant), amb número de CIF B43663988, situada al Raval de Jesús, 36  1ª Planta 43201 Reus (Tarragona).

Pot contactar amb nosaltres telèfon 977.773.615 o e-mail ceres@gabinetceres.com i directament al nostre Delegat de Protecció de Dades delegatpd@gabinetceres.com.

CONDICIONS

 1. Responsable del tractament de dades: GABINET CERES, SL, CIF B43663988, Raval de Jesús, 36  1ª Planta 43201 Reus (Tarragona)
 2. Finalitat: Les seves dades identificatives seran tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva participació de forma regular en estudis i enquestes d’interès per a la Fundació Smart Mediterranean Region i que es duen a terme des de Ceres.
 3. Tractament estadístic:  La informació que faciliti quan respongui les enquestes serà tractada estadísticament, a nivell agregat i sense relacionar-se amb les seves dades identificatives.
 4. Termini: Les dades personals es conservaran mentre duri el projecte ALTAVEU CIUTADÀ i mentre vostè formi part de la base de dades de participants.
 5. Base Legal: La base legal pel tractament posterior de les seves dades es fonamentarà en el consentiment facilitat en aquest formulari.
 6. Comunicació de dades: En cap cas, les seves dades personals no seran comunicades a tercers i particularment no es comunicaran a la Fundació Smart Mediterranean Region.
 7. Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Pot exercir aquests drets enviant-nos un correu a les adreces indicades. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.