En aquest qüestionari trobareu preguntes relacionades amb el procés que ha servit per elaborar les guies territorials de maltractament contra les persones grans, en les quals es demana que valoreu diferents aspectes del mateix per tal de poder millorar en el futur.

Per contestar-lo només cal que marqueu amb una X l’opció o opcions de resposta que considereu oportunes en cada pregunta.

Si no sabeu què contestar en alguna de les qüestions, la podeu deixar en blanc, sense marcar cap opció.

Les vostres dades es tractaran de forma anònima.

Moltes gràcies.